Sagaliam Acquisition Corp obdržal oznámenie o nedodržaní od Nasdaq

Sagaliam Acquisition Corp, spoločnosť uvedená na Nasdaq, obdržala oznámenie o nedodržaní od spoločnosti Nasdaq týkajúce sa nesplnenia pravidiel uvedenia 5250(c)(1). Toto pravidlo vyžaduje, aby uvedené spoločnosti včas predkladali všetky povinné periodické finančné správy Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC).

Spoločnosť má do 25. septembra 2023 predložiť plán na obnovenie zodpovednosti voči pravidlám uvedenia na Nasdaq. Ak Nasdaq plán prijme, Sagaliam Acquisition Corp môže získať až 180 kalendárnych dní od termínu na predloženie formulára 10-Q alebo do 20. novembra 2023 na obnovenie zodpovednosti. Ak však Nasdaq plán zamietne, spoločnosť bude mať možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu panelu sťažností Nasdaq.

Sagaliam Acquisition Corp oznámil, že potrebuje dodatočný čas na prípravu a dokončenie svojich finančných výkazov, pretože audítori ešte neukončili svoje audity. Spoločnosť usilovne pracuje na tom, aby čo najskôr predložila formulár 10-Q.

V súvislosti s touto správou nedávno Sagaliam Acquisition Corp podpísal záväznú dohodu o kombinácii podnikov na získanie spoločností Biogenysis Inc. a Virogentics Inc., dcérskych spoločností Enzolytics Inc. Očakáva sa, že kombinovaný subjekt bude uvedený na Nasdaq a obchodovaný na tejto burze.

Enzolytics je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výskumu a vývoja liekov, ktorá sa špecializuje na komercializáciu vlastných proteínov a monoklonálnych protilátok na liečbu infekčných chorôb. Spoločnosť má patentovaný zlúčeninu ITV-1, ktorá preukázala účinnosť pri liečbe HIV/AIDS.

Oznámenie o nedodržaní bolo urobené v súlade s pravidlami uvedenia 5250(b)(2) pre Nasdaq.

Zdroje: Pravidlá uvedenia na Nasdaq, Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC)

By