Kategórie
News

Silný dlhý nárast a významné úrovne podpory na indexe Nifty dnes

Dnes index Nifty zaznamenal silný dlhý nárast, s rastom ceny o 0,55% a rastom záujmu o otvorenú pozíciu o 3,58%. Nifty Bank tiež zažil významný dlhý nárast, vystrel o 1,28% a záujem o otvorenú pozíciu vzrástol o 5,18%.

Podiel put call ratio (PCR) pre index Nifty 50 sa uzavrel na úrovni 0,81, čo naznačuje zmiešaný sentiment medzi účastníkmi trhu.

Pri analýze údajov o call opciách je úroveň štrajku 22 000 významnou rezistenčnou úrovňou pre index Nifty v krátkodobom horizonte, s najvyšším záujmom o otvorenú pozíciu na call opciách v hodnote 181,850 kontraktov. Obchodníci by mali pozorne sledovať túto úroveň, pretože môže ovplyvniť pohyby na trhu. Okrem toho úrovne štrajku 22 500 a 22 200 majú významný záujem o otvorenú pozíciu, s 132,756 a 117,488 kontraktmi, prípadne by mohli slúžiť ako rezistenčné zóny.

Na druhej strane, pozorovala sa aktivita call writing na úrovniach štrajku 22 150, 22 350 a 22 050, čo naznačuje potenciálnu rezistenciu na týchto úrovniach. Naopak, časť call opcií bola odvíjaná na úrovniach štrajku 22 700, 21 700 a 22 650, čo naznačuje oslabenie rezistencie na týchto úrovniach.

Pokiaľ ide o údaje o put opciiach, úroveň štrajku 21 000 sa ukazuje ako kľúčová úroveň podpory pre index Nifty, s významným sústredením záujmu o otvorenú pozíciu v hodnote 136,901 kontraktov. Ďalšie pozoruhodné oblasti podpory zahŕňajú úrovne štrajku 21 500 a 21 600, s 136,901 a 92,366 kontraktmi.

Aktivita put writing bola pozorovaná na úrovniach štrajku 21 500, 21 000 a 21 600, čo naznačuje potenciálne zóny podpory. Naopak, put opcie boli rozviazané na úrovniach štrajku 19 500, 20 800 a 21 850, čo naznačuje zníženie medvedích pozícií na týchto úrovniach.

Celkovo index Nifty ukazuje známky silného dlhého rastu a má významné úrovne podpory a rezistencie, na ktoré treba dbať. Obchodníci a investori by mali pozorne sledovať tieto úrovne a vývoj na trhu pre potenciálne obchodné príležitosti.

Často kladené otázky:

Otázka: Aký bol výkon indexu Nifty a Nifty Bank dnes?
Odpoveď: Index Nifty vzrástol o 0,55% a index Nifty Bank vystrel o 1,28%.

Otázka: Čo naznačuje put call ratio (PCR) pre index Nifty 50?
Odpoveď: Put call ratio (PCR) indexu Nifty 50 sa uzavrel na úrovni 0,81, čo naznačuje zmiešaný sentiment medzi účastníkmi trhu.

Otázka: Ktorá úroveň štrajku sa považuje za významnú rezistenčnú úroveň pre index Nifty v krátkodobom horizonte?
Odpoveď: Úroveň štrajku 22 000 má najvyšší záujem o otvorenú pozíciu na call opciách v hodnote 181,850 kontraktov, čím je dôležitou rezistenčnou úrovňou, ktorú treba sledovať.

Otázka: Sú nejaké ďalšie úrovne štrajku, ktoré by mohli slúžiť ako rezistenčné zóny?
Odpoveď: Áno, úrovne štrajku 22 500 a 22 200 majú tiež významný záujem o otvorenú pozíciu a mohli by slúžiť ako rezistenčné zóny.

Otázka: Na ktorých úrovniach bola pozorovaná aktivita call writing?
Odpoveď: Aktivita call writing bola pozorovaná na úrovniach štrajku 22 150, 22 350 a 22 050, čo naznačuje potenciálnu rezistenciu na týchto úrovniach.

Otázka: Na ktorých úrovniach bola pozorovaná aktivita call unwinding?
Odpoveď: Call unwinding bola pozorovaná na úrovniach štrajku 22 700, 21 700 a 22 650, čo naznačuje oslabenie rezistencie na týchto úrovniach.

Otázka: Aká je kľúčová úroveň podpory pre index Nifty podľa údajov o put opciiach?
Odpoveď: Úroveň štrajku 21 000 má významné sústredenie záujmu o otvorenú pozíciu v hodnote 136,901 kontraktov, čím je dôležitou úrovňou podpory.

Otázka: Sú nejaké ďalšie pozoruhodné oblasti podpory?
Odpoveď: Áno, úrovne štrajku 21 500 a 21 600 majú tiež pozoruhodný záujem o otvorenú pozíciu a mohli by slúžiť ako zóny podpory.

Otázka: Bol pozorovaný put writing na niektorých úrovniach štrajku?
Odpoveď: Put writing bola pozorovaná na úrovniach štrajku 21 500, 21 000 a 21 600, čo naznačuje potenciálne zóny podpory.

Otázka: Kde sa uskutočnilo put unwinding?
Odpoveď: Put unwinding sa uskutočnilo na úrovniach štrajku 19 500, 20 800 a 21 850, čo naznačuje zníženie medvedích pozícií na týchto úrovniach.

Otázka: Čo by mali obchodníci a investori sledovať s ohľadom na vývoj na trhu?
Odpoveď: Obchodníci a investori by mali pozorne sledovať významné úrovne podpory a rezistencie uvedené v článku, ako aj celkový vývoj na trhu pre potenciálne obchodné príležitosti.

Kľúčové pojmy:
– Nifty: Index Nifty je indexovej fond Národnej burzy cenných papierov v Indii (NSE), ktorý zastupuje 50 najlepších akcií uvedených na burze. Poskytuje benchmark pre pohyby na trhu.
– Open Interest (OI): Open interest označuje celkový počet otvorených derivátových kontraktov, ako sú opcie a futures, ktoré neboli zatvorené alebo vyrovnané.
– Put Call Ratio (PCR): Put call ratio je pomer, ktorý porovnáva objem put kontraktov s objemom call kontraktov obchodovaných počas určitého časového obdobia. Používa sa ako ukazovateľ trhového sentimentu.
– Rezistenčné úrovne: Rezistenčné úrovne sú cenové úrovne, na ktorých sa očakáva predajný tlak, ktorý bráni ďalšiemu rastu ceny.
– Úrovne podpory: Úrovne podpory sú cenové úrovne, na ktorých sa očakáva kupovný tlak, ktorý bráni ďalšiemu poklesu ceny.

Súvisiace odkazy:
– NSE India (Národná burza cenných papierov v Indii)
– Investopedia (Portál pre finančné vzdelávanie a informácie)
– Moneycontrol (Finančný spravodajský a informačný portál)