Založenie spoločnosti Collegium Pharmaceutical Inc.

Collegium Pharmaceutical Inc. je renomovaná farmaceutická spoločnosť, ktorá významne ovplyvnila zdravotnícky priemysel. Ak chceme pochopiť úspešný príbeh tejto spoločnosti, je nevyhnutné nahliadnuť do jej založenia a jej začiatkov.

Collegium Pharmaceutical Inc. bola založená v roku 2002 Michalom Heffernanom, skúseným podnikateľom s víziou zmeniť správu bolesti. Heffernan si uvedomil potrebu inovatívnych riešení na riešenie problémov pacientov s chronickou bolesťou. S týmto na mysli zozbieral tím odborníkov v oblasti farmaceutiky, systémov dodávania liekov a správy bolesti, aby previedli jeho víziu na skutočnosť.

Prvé roky Collegium Pharmaceutical Inc. boli označené obrovskými úsiliami v oblasti výskumu a vývoja. Tím neúnavne pracoval na vývoji nových technológií s názvom DETERx®, čo znamená „Deterrence and Extended Release“ (Odradenie a predĺžené uvoľňovanie). Táto technológia mala za cieľ poskytnúť pacientom bezpečnejší a efektívnejší spôsob riadenia ich bolesti.

DETERx® je patentovaná platforma, ktorá umožňuje kontrolované uvoľňovanie liekov po dlhšiu dobu. Táto technológia zaručuje nielen, že pacienti dostanú konzistentnú dávku liekov, ale tiež obsahuje vlastnosti odradenia od zneužívania, čo značne komplikuje nesprávne užívanie alebo zneužívanie liekov. Bol to prelomový vývoj v oblasti správy bolesti, pretože sa zaobchádzal s narastajúcim problémom zneužívania opioidov a závislosti.

S úspešným vývojom technológie DETERx® bol Collegium Pharmaceutical Inc. pripravený priniesť svoje inovatívne produkty na trh. V roku 2015 spoločnosť získala schválenie od Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) pre svoj prvý produkt, Xtampza® ER. Xtampza® ER je predĺžene uvoľňovaný opioidný analgetikum špeciálne navrhnuté na účinnú liečbu silnej bolesti pri minimalizácii rizika zneužívania.

Schválenie Xtampza® ER bolo dôležitým míľnikom pre Collegium Pharmaceutical Inc. Tým sa nielen potvrdila účinnosť ich technológie DETERx®, ale taktiež sa spoločnosť dostala na vedúce miesto na trhu správy bolesti. Úspech Xtampza® ER otvoril cestu pre vývoj a schválenie ďalších produktov v rámci portfólia Collegiumu.

Od svojho založenia Collegium Pharmaceutical Inc. neustále rozširuje svoj portfólio produktov. Spoločnosť vyvinula a získala schválenie od FDA pre ďalšie liečivá na liečbu bolesti, vrátane Nucynta® ER a Nucynta® IR. Tieto lieky poskytujú pacientom alternatívne možnosti pre správu bolesti a ďalšie upevnili pozíciu Collegiumu na trhu.

Úspech Collegium Pharmaceutical Inc. je možné pripísať ich neochvejnej snahe o inovácie a riešenia založené na potrebách pacientov. Tým, že sa zameriavajú na vývoj technológií, ktoré zodpovedajú potrebám pacientov a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, spoločnosť dokázala získať si svoje miesto v konkurenčnom farmaceutickom priemysle.

V budúcnosti Collegium Pharmaceutical Inc. neplánuje spomaliť. Spoločnosť pokračuje vo vkladaní investícií do výskumu a vývoja, skúma nové terapeutické oblasti a rozširuje ponuku svojich produktov. S odhodlaním zlepšovať životy pacientov a s úspechmi, ktoré dosiahla, je Collegium Pharmaceutical Inc. pripravená v budúcnosti dosiahnuť ešte väčšie úspechy.

Záverom, založenie Collegium Pharmaceutical Inc. predstavovalo začiatok pozoruhodného príbehu úspechu v odvetví zdravotníctva. Vďaka inovatívnej technológii DETERx® a záväzku voči riešeniam, ktoré sú zamerané na pacienta, sa spoločnosť stala lídrom v správe bolesti. S portfóliom liekov schválených FDA a s dôrazom na neustálu inováciu je Collegium Pharmaceutical Inc. dobre pripravená na budúci rast a úspech.

By