Načrt razdelitve družbe Vedanta: Anil Agarwal razkriva načrte

Vlagatelji na indijski borzi Dalal Street so pozitivno sprejeli odločitev milijarderja Anila Agarwala, da razdeli konglomerat Vedanta na šest različnih kotirajočih družb. Delnice so se dvignile za približno 4,5% na 232,35 rupij na Bombay Stock Exchange. Ta poteza je del predlaganega načrta razdelitve, kjer bodo delničarji družbe Vedanta za vsako delnico, ki jo imajo v matični družbi, prejeli eno delnico vsake izmed petih novo ustanovljenih družb.

Nove družbe se bodo imenovale Vedanta Aluminum, Vedanta Oil and Gas, Vedanta Power, Vedanta Steel and Ferrous Materials ter Vedanta Base Metals. Družba Vedanta pa bo delovala kot inkubator za Vedanta Group in služila kot holding družba za Hindustan Zinc. Načrt razdelitve ima za cilj odkleniti vrednost za delničarje, privabiti strateške investitorje, izboljšati kompetence ter zagotoviti boljše usklajevanje z interesom strank in večjo preglednost.

Medtem ko je mednarodna borzno-posredniška družba CLSA povzdignila oceno delnic družbe Vedanta na “nadpovprečno vrednost”, jo je Nuvama ocenila kot “vrednost obdržati”. Vendar pa je Kotak Institutional Equities še vedno negativno razpoložen do delnic in priporoča njihovo prodajo. CLSA verjame, da bo predlagana razdelitev omogočila družbi Vedanta privabiti strateške investitorje v nove družbe in olajšala breme dolga. Po drugi strani pa iz Kotak Institutional Equities izražajo zaskrbljenost, da bo razdelitev zmanjšala svoje prenosljive denarne tokove ter povečala nihanje dobičkov.

Načrt razdelitve se pričakuje, da bo trajal 12-15 mesecev, pod pogojem, da ga odobrijo delničarji, posojilodajalci, upniki in regulativni organi. Ta načrt se obravnava kot dolgoročen pozitiven korak, saj bo skupini omogočil večjo fleksibilnost in odklenil vrednost za vlagatelje. Kljub temu pa ostajajo pomisleki glede obveznosti Vedanta Resources v zvezi z odplačilom dolga.

Na splošno so vlagatelji optimistični glede načrta razdelitve in ga vidijo kot priložnost za vložitev v podjetja, specializirana za posamezno dejavnost. Vsaka družba bo imela večjo svobodo in samostojno upravljanje, kar bo omogočilo razvoj specializiranih strategij rasti. Čeprav nekatere borzno-posredniške hiše ostajajo previdne, je splošno mnenje, da bo načrt razdelitve pozitivno vplival na prihodnje možnosti družbe Vedanta.

Vir:
– CLSA
– Nuvama
– Kotak Institutional Equities
– Motilal Oswal
– Phillip Capital
– Centrum Broking

(Opombe: Priporočila in mnenja izražena v tem članku so tista strokovnjakov in ne predstavljajo stališča Economic Times.)