Vpliv institucionalnih lastnikov na podjetje Uber Technologies

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) je pritegnil pomembno pozornost institucionalnih vlagateljev, ki trenutno obvladujejo približno 77% delnic podjetja. To pomeni, da imajo te institucije pomemben vpliv na ceno delnic podjetja, saj imajo najvišji potencial za rast ali tveganje za zmanjšanje vrednosti. Kljub nedavni upadajoči tržni kapitalizaciji na 95 milijard dolarjev, lahko 48-odstotni donos za vlagatelje v zadnjem letu ublaži udarec za institucionalne vlagatelje.

Pregled lastništva podjetja Uber Technologies kaže, da institucionalni vlagatelji lastnijo več kot 50% podjetja, kar jim daje močan vpliv na odločitve upravnega odbora. Pomembno je omeniti, da hedge skladi nimajo znatnih naložb v podjetje. Največji institucionalni lastnik je FMR LLC, ki ima 6,7% vseh izdanih delnic, sledijo mu drugi pomembni lastniki s manjšimi deleži.

Po drugi strani je lastništvo notranjih deležev podjetja Uber Technologies relativno nizko, saj notranji deleži predstavljajo manj kot 1% podjetja. Čeprav visoko notranje lastništvo lahko kaže na pozitivno usklajenost interesov, lahko tudi koncentrira moč znotraj majhne skupine. Pomembno je opozoriti, da skupni lastniki upravnega odbora skupaj lastnijo delnice v vrednosti 159 milijonov dolarjev.

Splošna javnost, ki sestoji predvsem iz posameznih vlagateljev, ima 23% delež v podjetju Uber Technologies. Čeprav morda nimajo sposobnosti sprejemanja pomembnih odločitev, njihov vpliv ne smemo podcenjevati.

Na splošno je razumevanje različnih skupin lastnikov delnic podjetja, kot so institucionalni vlagatelji, notranji deleži in splošna javnost, lahko dragoceno. Kljub temu je pomembno upoštevati tudi druge dejavnike in tveganja pri analizi uspešnosti podjetja. Ko razmišljamo o prihodnosti, je ključno upoštevati napovedi analitikov, saj lahko te ponudijo dragocene vpoglede.

Viri: Simply Wall St

By