Categories
NASDAQ News NYSE

Wallace Weitzov portfelj imenuje strateške naložbene poteze

Priznani vlagatelj Wallace Weitz je nedavno delil posodobitve svojega portfelja za četrtletje leta 2023, kar je razkrilo strateški pristop k vlaganju v vrednost. Kot upravitelj portfelja Weitz Value Funda, Weitz Hickory Funda in Weitz Partners Value Funda od leta 1983 Weitz razvil filozofijo, ki združuje Benjamin Grahamovo občutljivost za ceno s poudarkom na kvalitativnih dejavnikih, ki vplivajo na dolgoročni uspeh podjetja.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) se kaže kot pomembna dodatek Weitzovemu portfelju za četrtletje. S 230.000 delnicami, ta nova naložba predstavlja 1,55% portfelja, skupno vrednostjo 29,21 milijona dolarjev. Weitzova odločitev, da pozicionira Global Payments Inc kot pomembnega igralca v svojem portfelju, kaže na njegovo zaupanje v potencial podjetja za rast in uspeh.

Še en pomemben dodatek k Weitzovemu portfelju je Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). Z vključitvijo 1.406.500 delnic ta naložba predstavlja 1,39% portfelja, vrednega 26,22 milijona dolarjev. Weitzova strateška poteza vključitve Liberty Global Ltd kaže na njegovo verovanje v možnosti podjetja in se ujema z njegovo celotno investicijsko strategijo.

Poleg novih naložb je Weitz tudi povečal deleže v več obstoječih delnicah. Zlasti je Veralto Corp (NYSE:VLTO) doživel znatno povečanje za 249.446 delnic, kar je prineslo skupno število delnic na 358.699. To predstavlja povečanje za 228,32% in kaže na Weitzovo zaupanje v prihodnje poslovanje podjetja.

Po drugi strani pa je Weitz v celoti zapustil svoj portfelj Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK) in prodal vseh 1.436.500 delnic. Ta odločitev nakazuje premik v Weitzovi investicijski strategiji, saj se osredotoča na druge priložnosti z večjim potencialom.

Weitz je tudi zmanjšal svoje deleže v 22 delnicah, vključno z opaznimi spremembami pri Gartner Inc (NYSE:IT) in Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Weitz je zmanjšal svoj delež v Gartner Inc za 56.550 delnic, kar predstavlja 40,38% zmanjšanje, medtem ko je bil Alphabet Inc zmanjšan za 122.250 delnic, kar predstavlja 12,43% zmanjšanje. Te prilagoditve v Weitzovem portfelju odražajo njegovo stalno ocenjevanje naložb in proaktivni pristop k obvladovanju tveganj.

Sklepno lahko rečemo, da Weitzovi najnovejši posodobitvi portfelja izpostavljajo njegove strateške naložbene poteze in zavezanost k iskanju vrednosti na trgu. Z vključitvijo Global Payments Inc kot pomembnega igralca in z izvedbo premišljenih prilagoditev njegovih naložb Weitz kaže svojo sposobnost prilagajanja spreminjajočim se tržnim razmeram, ob ohranjanju osredotočenosti na dolgoročni uspeh.

Pogosta vprašanja:

V: Kdo je Wallace Weitz?
O: Wallace Weitz je priznani vlagatelj in upravitelj portfelja Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund in Weitz Partners Value Fund od leta 1983. Sledi investicijski filozofiji vrednostnega vlaganja, ki združuje občutljivost za ceno z kvalitativnimi dejavniki.

V: Kaj pomeni Global Payments Inc v Weitzovem portfelju?
O: Global Payments Inc je pomembna dodatek Weitzovemu portfelju za Q4. Vlagatelj ima 230.000 delnic podjetja, kar predstavlja 1,55% portfelja. To kaže na Weitzovo zaupanje v potencial podjetja za rast in uspeh.

V: Kaj pomeni Liberty Global Ltd v Weitzovem portfelju?
O: Liberty Global Ltd je še en pomemben dodatek Weitzovemu portfelju. Vključuje 1.406.500 delnic podjetja, kar predstavlja 1,39% portfelja. To kaže na njegovo verovanje v možnosti podjetja in se ujema z njegovo celotno investicijsko strategijo.

V: Kakšen je razlog za povečanje Weitzovega deleža v podjetju Veralto Corp?
O: Weitz je povečal svoj delež v Veralto Corp za 249.446 delnic, kar je skupno 358.699 delnic. Ta odločitev odraža njegovo zaupanje v prihodnje poslovanje podjetja.

V: Zakaj je Weitz zapustil svoj delež v podjetju Liberty Global Ltd?
O: Weitz je v celoti zapustil svoj delež v Liberty Global Ltd in prodal vseh 1.436.500 delnic. To kaže na premik v njegovi investicijski strategiji, saj se osredotoča na druge priložnosti z večjim potencialom.

V: V katere delnice je Weitz zmanjšal svoje deleže?
O: Weitz je zmanjšal svoje deleže v 22 delnicah, vključno z opaznimi spremembami pri Gartner Inc in Alphabet Inc. Zmanjšal je svoj delež v Gartner Inc za 56.550 delnic (zmanjšanje za 40,38%) in v Alphabet Inc za 122.250 delnic (zmanjšanje za 12,43%).

Opredelitve:
– Upravitelj portfelja: Strokovnjak, odgovoren za upravljanje naložbenega portfelja v imenu strank ali skladov.
– Vrednostno vlaganje: Strategija, ki se osredotoča na naložbe v podcenjene delnice ali premoženje, s pričakovanjem, da bo njihova vrednost sčasoma narasla.
– Občutljivost za ceno: Pristop, ki upošteva vpliv sprememb cen na povpraševanje in potrošniško vedenje.
– Kvalitativni dejavniki: Nekvantitativni vidiki, ki vplivajo na uspešnost podjetja, kot so ugled, vrednost blagovne znamke ali zadovoljstvo strank.
– Število delnic: Skupno število delnic določene delnice, ki jih ima vlagatelj ali podjetje.
– Likvidacija: Prodaja ali pretvorba sredstev v denar, s čimer se konča določena naložba.

Predlagana povezava: Wallace Weitz uradna spletna stran