Sarveshwar Foods odobrava emitovanje bonus akcija u odnosu 2:1 za postojeće akcionare

Sarveshwar Foods, mikro FMCG kompanija, objavila je da je njen bord direktora odobrio emitovanje bonus akcija u odnosu 2:1 za postojeće akcionare. Kompanija će dodeliti 65.254.400 bonus akcija nominalne vrednosti 1 RSD svakom akcionaru na dan evidencije, koji je bio 15. septembra 2023. godine. Cena akcija Sarveshwar Foods porasla je za 1,03% u zatvaranju trgovanja u ponedeljak, dostižući vrednost od 4,90 RSD po akciji.

Kompanija je prethodno odredila 5. septembar 2023. godine kao dan evidencije za emitovanje bonus akcija, ali je kasnije izmenjeno na 15. septembar 2023. Sarveshwar Foods je izvestio neto profit od 2,89 kore za kvartal koji se završio u junu 2023. godine, što predstavlja rast od 3,79% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ukupni prihod kompanije u prvom kvartalu fiskalne godine 2024. bio je 189,23 kore, što je manje u odnosu na 199,71 kore u prvom kvartalu fiskalne godine 2023. Cena akcija Sarveshwar Foods je zatvorena na 4,90 RSD na BSE berzi, s najvišom vrednošću u poslednjih 52 nedelje od 5,24 RSD i najnižom vrednošću od 2,07 RSD.

Izvori: [Ime izvora]

Definicije:

FMCG: Hrana, piće i ostali brzo pokretni proizvodi odnosi se na proizvode koji se brzo prodaju i po relativno niskoj ceni.
Bonus akcije: Bonus akcije su dodatne akcije koje se dodeljuju postojećim akcionarima kompanije, obično kao nagrada ili dividenda.
Dan evidencije: Datum na koji investitor mora biti registrovan kao akcionar kako bi bio eligible za dividendu ili emitovanje bonus akcija.
Neto profit: Iznos prihoda koji ostaje nakon odbijanja troškova, poreza i drugih troškova od ukupnog prihoda.
Ukupni prihod: Ukupan prihod koji kompanija generiše od svojih operacija.
Cena akcije: Cena po kojoj se akcija kompanije kupuje ili prodaje na berzi.
BSE: Bombajska berza, najstarija berza u Aziji.

Izvori: [Ime izvora]

By