Cybin-aktien stiger med 40% på hedgefonds köp

Aktiepriset för Cybin (NYSE: CYBN) har ökat kraftigt med 40%. Trots att denna ökning kan tillskrivas den växande populariteten för psykedeliska substanser inom medicinska området, är den främsta drivkraften bakom denna ökning det nyligen genomförda köpet av hedgefonden Point72 Asset Management.

Cybin Inc. är ett kliniskt bioteknikföretag som fokuserar på utvecklingen av terapeutiska behandlingar baserade på psykedeliska substanser. Deras produktutbud inkluderar CYB003, en deutererad psilocybin-analog för behandling av större depressiva och alkoholrelaterade störningar, CYB004, en deutererad dimetyltryptamin för generaliserade ångestsyndrom och CYB005, en fenetylamin-deriativ för neuroinflammation.

Inställningen till användningen av psykedeliska substanser har förändrats, med fler forskningar och kliniska prövningar som genomförs för att utvärdera deras potentiella terapeutiska fördelar. The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) har meddelat att de troligen kommer att ansöka om godkännande för en kandidat baserad på MDMA i slutet av året, vilket kan leda till den första FDA-godkännandet för en psykedelisk substans år 2024.

I en lycklig vändning av händelser har Cybin Inc. nyligen förvärvat Small Pharma Inc., ett bioteknikföretag baserat i Storbritannien som specialiserar sig på kortvariga psykedeliska behandlingar för psykiska hälsotillstånd. Detta förvärv har ytterligare stärkt Cybins position inom det framväxande området för psykedelisk medicin.

Den primära anledningen till ökningen av Cybins aktiepris är emellertid det engagemang som den miljardära investeraren Steve Cohens hedgefond visar. Point72 Asset Management har köpt nästan 19 miljoner aktier i Cybin, vilket signalerar förtroende för företagets potential och dess psykedeliska behandlingar för större depressiva störningar och ångest.

Även om inte varje investering från hedgefonder garanterar framgång, ger deltagandet av en framstående investerare som Cohen trovärdighet till Cybins tillväxtmöjligheter. Även om Cybin verkligen kan dra nytta av det ökande intresset för psykedeliska substanser, är det köpaktiviteten från Point72 Asset Management som driver upp aktiepriset.

Sammanfattningsvis kan Cybins aktieuppgång tillskrivas den positiva förändringen i attityder mot psykedeliska substanser, men den främsta drivkraften är det nyliga köpet av Point72 Asset Management. Denna investering från en framstående hedgefond understryker marknadens förtroende för Cybins potential och dess psykedeliska behandlingar.

Källor:
– Reuters: Cybin (CYBN) aktie upp 40%: Inte psykedelika, utan aktieköp
– Cybin Inc. pressmeddelande: Cybin förvärvar Small Pharma och stärker sin portfölj

av