Equinox Golds aktie faller när företaget tillkännager försäljning av omvandlingsbara seniorobligationer

Equinox Gold, ett företag baserat i Vancouver, har sett en nedgång i sin aktiekurs efter att ha meddelat planer på att sälja 150 miljoner dollar av 4,75% omvandlingsbara seniorobligationer. Aktien föll 18% till 4,30 dollar i efterhandeln, efter en ökning på 2,1% vid måndagens stängning. Trots denna nedgång har aktierna ökat med 60% under året.

Obligationerna, som förfaller 2028, kommer att köpas av BMO Capital Markets. Dessutom har köparna möjlighet att köpa ytterligare 22,5 miljoner dollar i obligationer. Equinox Gold planerar att använda intäkterna från försäljningen för att minska sin skuld och för allmänna företagssyften. Obligationerna har ett inledande omvandlingspris på cirka 6,30 dollar per aktie, vilket representerar en premie på 20% jämfört med måndagens stängningskurs.

Erbjudandet förväntas avslutas den 21 september. Det senaste draget från Equinox Gold visar företagets ansträngningar att konsolidera sin finansiella ställning och stödja tillväxt i sina verksamheter. Genom att utnyttja de medel som samlas in genom försäljningen av dessa omvandlingsbara seniorobligationer strävar Equinox Gold efter att stärka sin balansräkning och investera i framtida företagsinitiativ.

Källor:
Ben Glickman, Wall Street Journal
BMO Capital Markets

By