Finansieringsvarning: Dreamfly Innovations samlar in 300 000 dollar för batteriteknik-startupen

Dreamfly Innovations, en startup inom batteriteknik, har nyligen säkrat 300 000 dollar i finansiering genom en runda lett av Rebalance Angel Community. Även IIM Ahmedabads CIIE.CO (Center for Innovation Incubation and Entrepreneurship) deltog i finansieringsrundan. Den insamlade kapitalen kommer att användas av Dreamfly Innovations för produktkommercialisering och expansion av sitt team.

Dreamfly Innovations strävar efter att revolutionera framtidens energi genom att använda tekniken för programdefinierade batterier (SDB). Deras flaggskeppsprodukt, Graphene Battery, är speciellt utformad för att hantera batterirelaterade utmaningar som drabbas av drönarföretag, såsom risken för batteribränder. Företaget har redan genomfört framgångsrika pilottester av sin teknik med drönar-tillhandahållande företag inom sektorer som jordbruk, geospatial kartläggning och rymdteknik.

Finansieringen från Rebalance Angel Community och CIIE.CO kommer att ge Dreamfly Innovations de nödvändiga resurserna för att lansera sin Graphene Battery på marknaden. Med denna investering kan startupen fokusera på att skala upp produktionen och möta den ökande efterfrågan på sin innovativa batteriteknik.

Graphene Battery erbjuder en säkrare och mer effektiv kraftlösning för drönare, vilket eliminerar risken för batteribränder som kan vara skadliga för verksamheten. Denna teknik har potential att störa drönarbranschen och göra drönare tillförlitligare och mer allmänt accepterade inom olika sektorer.

Dreamfly Innovations framgång i att säkra finansiering speglar det ökande intresset och stödet för batteriteknik-startups och deras potentiella påverkan på framtiden för energi. Företagets vision om att revolutionera energilagring genom tekniken för programdefinierade batterier harmoniserar med den ökande efterfrågan på hållbara och effektiva kraftlösningar.

Källor:
– Startup Story (16 september 2023) – Finansieringsvarning

By