FMCG-företag erbjuder flexibilitet i val av SKUs för packningar

FMCG-företag (företag inom snabbrörliga konsumentvaror) i Indien kommer att erbjuda ökad flexibilitet för distributörer genom att tillåta dem att välja storleksförpackningar för Stock Keeping Units (SKUs). Detta görs som svar på de bekymmer som All India Consumer Products Distributors’ Federation (AICPDF) har uttryckt angående distributionen av lägre prissatta SKUs som riktar sig till den rurala marknaden.

AICPDF har uppmanat FMCG-företag att kategorisera sina produkter i instegspackningar, små förpackningar och medelstora till stora förpackningar, för att förenkla distributionsprocessen. Federationen framförde svårigheter som återförsäljare och distributörer möter när de navigerar på marknaden på grund av de olika förpackningsstrategier som olika varumärken, speciellt anpassade efter specifika regioner och platser, använder sig av. Tillgängligheten av olika förpackningsstorlekar, som 12-liters, 15-liters och 20-liters kartonger för matolja, har gjort det svårt för återförsäljare och distributörer att lagra och visa upp ett brett utbud av produkter.

För att ta itu med dessa bekymmer kommer FMCG-företag att introducera mindre förpackningsalternativ för några av sina bästsäljande produkter. Detta kommer att inkludera populära produkter som glutenfri mjöl och IndiMix. Målet med denna strategiska satsning är att erbjuda återförsäljare och distributörer ökad flexibilitet i sin lagerhantering, lagring och utbud av produkter som de kan erbjuda kunderna.

AICPDF hade också pekat på förvirringen som orsakas av varierande prissättning inom samma prisklass. För att ta itu med detta har FMCG-företag betonat vikten av att behålla standardiserade förpackningsstorlekar som säkerställer konsekvens och tydlighet för konsumenterna. Denna strategi hjälper till att undvika tvivel relaterade till produktvikt och prissättning.

Totalt sett förväntas denna nya approach från FMCG-företag att ta itu med de bekymmer som distributörer och återförsäljare har uttryckt, vilket förbättrar effektiviteten i distributionsprocessen och ökar kundnöjdheten.

Definitioner:
– Fast-Moving Consumer Goods (FMCG): Produkter som säljs snabbt och till relativt lågt pris.
– Stock Keeping Units (SKUs): En unik identifieringskod som används för att spåra lager och hantera nivåer av varor.

Källor:
– All India Consumer Products Distributors’ Federation (AICPDF)
– Pansari Group
– Bikanervala Foods Pvt Ltd

av