Kategorier
AI News

FN undersöker Nordkoreas kryptohackerattacker medan oro växer

FN har inlett en undersökning om Nordkoreas misstänkta inblandning i cyberattacker mot kryptoföretag. Dessa hackergrupper, kopplade till nationen, har enligt uppgift samlat på sig 3 miljarder dollar i stulna medel för att finansiera sitt program för massförstörelsevapen (WMD).

Den oberoende FN-sanktionskommittén undersöker 58 cyberattacker som riktades mot krypto-relaterade företag mellan 2017 och 2023. De stulna medlen, som uppskattas till 3 miljarder dollar, har väckt internationell oro angående Nordkoreas kärnvapen- och missilprogram, som de olagliga medlen förmodas stödja.

År 2023 visade rapporter att nordkoreanska hackare stal cirka 1 miljard dollar i kryptovaluta genom 20 separata attacker. Trots att denna siffra innebar en minskning jämfört med 1,7 miljarder dollar som stals år 2022 varnar intelligensföretag inom blockchain för en oroande framtid. De förutspår att 2024 kan ge ännu mer sofistikerade och skadliga attacker, vilket potentiellt kan resultera i ännu större ekonomiska förluster för kryptoföretag.

Blockchain-intelligensföretaget TRM Labs varnar: ”Trots förbättringarna inom cybersäkerhetsåtgärder som används av utbyten och ökat internationellt samarbete för att spåra och återhämta stulna medel kan vi förvänta oss ytterligare störningar från världens mest framstående cyberstöldstjuv år 2024”.

Dessutom sträcker sig oron kring kryptovalutor längre än Nordkoreas hackerattacker. FN:s kontor för droger och brottslighet har uppmärksammat missbruket av kryptovalutor inom olagliga ekonomier som växer fram i Öst- och Sydostasien. Oreglerade eller illegala kasinon och bedrägerier som ”grishuggarsvindlar” sägs blomstra i Mekong-regionen och höja larmet om den potentiella exploateringen av kryptovalutor för brottslig verksamhet.

När FN undersöker Nordkoreas kryptohackerattacker belyser det också de bredare utmaningarna som är förknippade med användningen av digitala valutor inom brottslig verksamhet. Den globala gemenskapen måste intensifiera ansträngningarna för att stärka cybersäkerhetsåtgärder och främja regleringsramar för att mildra riskerna med kryptovaluta-relaterade brottsliga aktiviteter.

FAQ:

1. Vad undersöker FN angående Nordkorea?
FN undersöker Nordkoreas misstänkta inblandning i cyberattacker mot kryptoföretag, som antas ha samlat 3 miljarder dollar i stulna medel till nationens program för massförstörelsevapen.

2. Hur många cyberattacker undersöks?
FN undersöker 58 cyberattacker som riktades mot kryptovaluta-relaterade företag mellan 2017 och 2023.

3. Hur mycket pengar stals i dessa cyberattacker?
Uppskattningsvis har cirka 3 miljarder dollar i stulna medel samlats genom dessa cyberattacker.

4. Vilka farhågor väcker de stulna medlen?
De stulna medlen väcker farhågor kring Nordkoreas kärnvapen- och missilprogram, eftersom de antas stödja dessa olagliga aktiviteter.

5. Hur mycket kryptovaluta stal nordkoreanska hackare 2023?
År 2023 rapporteras det att nordkoreanska hackare stal ungefär 1 miljard dollar i kryptovaluta genom 20 separata attacker.

6. Finns det förutsägelser om framtida cyberattacker?
Blockchain-intelligensföretag förutspår att 2024 kan innebära ännu mer sofistikerade och skadliga attacker, vilket leder till större ekonomiska förluster för kryptoföretag.

7. Vilka bredare farhågor finns i samband med kryptovalutor?
FN:s kontor för droger och brottslighet har uppmärksammat missbruket av kryptovalutor inom olagliga ekonomier i Öst- och Sydostasien, inklusive oreglerade kasinon och bedrägerier. Detta höjer larmet om den potentiella exploateringen av kryptovalutor för brottslig verksamhet.

Definitioner:

– Cyberattacker: Avsiktliga och skadliga försök att tränga in i datorsystem eller nätverk för att få obehörig åtkomst, störa verksamheten eller stjäla information.
– Kryptovaluta: Digital eller virtuell valuta som använder kryptografi för säkra finansiella transaktioner, kontrollera skapandet av ytterligare enheter och verifiera överföringen av tillgångar.
– Blockchain: Ett decentraliserat och transparent digitalt register som registrerar transaktioner över flera datorer eller noder. Det säkerställer integriteten och säkerheten för data.
– Olagligt: Olagligt eller förbjudet enligt lag.

Föreslagna relaterade länkar:
– FN:s webbplats
– FN:s kontor för droger och brottslighet
– TRM Labs