Har CrowdStrike Holdings för mycket skulder?

När man analyserar riskerna med ett företag är det viktigt att beakta dess balansräkning och mängden skulder det har. Skulder kan vara ett användbart verktyg för tillväxt, men det blir farligt när ett företag inte kan betala tillbaka sina långivare. CrowdStrike Holdings, Inc. är ett företag som använder sig av skulder på samma sätt som många andra, men hur stor risk skapar dessa skulder?

Enligt de senaste uppgifterna, per juli 2023, hade CrowdStrike Holdings $741,8 miljoner i skulder, vilket är liknande jämfört med föregående år. Men företaget hade också $3,17 miljarder i kassa, vilket resulterade i ett netto kassaflöde på $2,43 miljarder. Balansräkningen visar att företaget hade $2,23 miljarder i skulder som förfaller inom ett år, och $1,42 miljarder som förfaller efter det. Men de hade också $3,17 miljarder i kassa och $539,5 miljoner i fordringar som förfaller inom 12 månader, vilket i praktiken matchar de totala skulderna.

Som ett företag värt $40,8 miljarder verkar CrowdStrike Holdings ha en välavvägd balansräkning med sina likvida tillgångar som täcker sina skulder. Detta indikerar att företaget troligen inte har brist på kontanter. Faktum är att de har netto kassaflöde, vilket tyder på en hanterbar skuldbörda.

Även om balansräkningen ger viktig information om skulder, kommer företagets framtida lönsamhet slutligen att avgöra dess förmåga att stärka balansräkningen över tiden. CrowdStrike Holdings rapporterade en intäktsökning på 44% det senaste året, även om de inte rapporterade någon vinst före ränta och skatt (EBIT). De genererade dock positivt fritt kassaflöde på $798 miljoner, vilket tyder på potential för framtida tillväxt och ekonomisk stabilitet.

Slutsatsen är att medan CrowdStrike Holdings har skulder, indikerar deras netto kassaflöde och intäktstillväxt en hanterbar nivå av risk. Det är dock alltid viktigt för investerare att beakta olika faktorer bortom balansräkningen när de bedömer investeringsrisker.

Källor:
– Simply Wall St

By