Infobird Co., Ltd får Försummelsebrev från Nasdaq

Infobird Co., Ltd, en ledande leverantör av AI-drivna lösningar för kundinteraktion, har fått ett försummelsebrev från Noteringskvalifikationsavdelningen på Nasdaq Stock Market LLC. Brevet påpekar att företaget inte uppfyller Nasdaqs krav på minsta budpris för fortsatt notering på Nasdaq Capital Market. Avslutningsbudpriset för Infobirds stamaktier har legat under 1,00 dollar per aktie i 30 på varandra följande arbetsdagar.

Infobird har nu fram till den 11 mars 2024 på sig att åtgärda denna situation och uppfylla kraven för minsta budpris. Under denna period kommer företagets stamaktier fortfarande att handlas på Nasdaq Capital Market. Dock måste budpriset på Infobirds stamaktier stänga på eller över 1,00 dollar per aktie under minst 10 på varandra följande arbetsdagar före den 11 mars 2024 för att bevisa efterlevnad. Nasdaq kommer att ge skriftlig bekräftelse på efterlevnad när detta krav är uppfyllt.

Det är viktigt att notera att denna meddelande inte har omedelbar påverkan på Infobirds värdepappersnotering. Företaget har nu en fastställd tidsram inom vilken det måste vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla Nasdaqs krav och säkerställa fortsatt notering på Nasdaq Capital Market.

Den 18 september 2023 hade IFBD-aktien en relativt stabil prestanda, med en föregående stängning och dagens öppning båda på 0,15 dollar. Aktien svängde inom intervallet 0,13 till 0,16 dollar under dagen. Handelsvolymen för dagen var 148 385, betydligt lägre än genomsnittsvolymen på 3 035 135 under de senaste tre månaderna.

Den nuvarande marknadsvärdet för IFBD är inte tillgängligt. När det gäller vinsttillväxt upplevde företaget en positiv tillväxthastighet på 10,40% under föregående år. Det finns dock ingen information tillgänglig för innevarande år eller de kommande fem åren.

Källor:
– Nasdaqs Noteringskvalifikationsavdelning

By