Insiderförsäljning: Chief Medical Officer Kamal Hamed säljer 39 496 aktier i Spero Therapeutics Inc

Chief Medical Officer Kamal Hamed har nyligen sålt 39 496 aktier i Spero Therapeutics Inc (NASDAQ: SPRO). Denna försäljning följer ett år av kontinuerlig försäljningsaktivitet av insidern. Hamed spelar en viktig roll i företaget som dess Chief Medical Officer och fokuserar på att utveckla innovativa terapier mot bakterieinfektioner.

Spero Therapeutics Inc är ett kliniskt biofarmaceutiskt företag som syftar till att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar mot multidrugresistenta bakterieinfektioner. Den nyliga avyttringen av Hamed väcker oro inom finanssamhället och leder till en närmare granskning av företagets aktieprestation och insiderhandel.

Vid granskningen av insidertransaktionshistoriken för Spero Therapeutics Inc blir det uppenbart att det har skett fler försäljningar än köp under det senaste året. Specifikt har det varit 10 insiderförsäljningar och inga insiderköp. Denna trend tyder på att insiderna kan uppleva att företagets aktie är övervärderad, vilket får dem att sälja sina aktier.

Vid tidpunkten för den senaste försäljningen handlades Spero Therapeutics Inc-aktierna till $1,27 var, vilket resulterade i en marknadskapitalisering på $67,477 miljoner.

Enligt GuruFocus är värdet av Spero Therapeutics Inc $4,11, vilket indikerar ett lågt pris-till-GF-värde-förhållande på 0,31. Detta väcker oro för att aktien kan vara en potentiell värdefälla och varnar investerare att noggrant utvärdera sina investeringsbeslut.

Sammanfattningsvis bör potentiella investerare, med tanke på den senaste försäljningen av Chief Medical Officer Kamal Hamed, liksom företagets värdering och insiderhandelstrender, närma sig investeringar i Spero Therapeutics Inc med försiktighet. En grundlig forskning och beaktande av flera faktorer är avgörande innan några investeringsbeslut fattas.

Källor: GuruFocus

By