Misstänkt aktivitet upptäckt på ditt TipRanks-konto

Om du har fått en notifikation om att misstänkt aktivitet har upptäckts på ditt TipRanks-konto innebär det att vissa handlingar har markerats som en överträdelse av deras användarvillkor. Detta kan inkludera följande:

– Överskridande av 80 sidvisningar av en specifik sidtyp inom en 24-timmarsperiod.
– Användning av botar, crawlers eller andra skrapningsverktyg.

I de flesta fall kommer ditt konto automatiskt att återaktiveras inom 24 timmar. Om ditt konto fortfarande är inaktiverat efter denna period rekommenderas det att du kontaktar TipRanks supportteam för att återaktivera det.

TipRanks, en populär plattform för att spåra och analysera finansiella data, använder dessa åtgärder för att skydda integriteten hos sitt system och säkerställa rättvis användning för alla användare. Genom att övervaka och markera misstänkt aktivitet kan de behålla en pålitlig och trovärdig miljö för sina användare.

Överskridande av 80 sidvisningar av en specifik sidtyp inom en 24-timmarsperiod antyder att det kan finnas en ovanligt stor engagemang med specifikt innehåll. Detta kan potentiellt indikera automatiserad eller skadlig aktivitet snarare än genuin användarinteraktion.

Användning av botar, crawlers eller skrapningsverktyg hänvisar till användningen av automatiserad programvara eller skript för att skrapa eller samla data från TipRanks webbplatsen. Detta bryter mot deras användarvillkor eftersom det kan leda till orättvisa fördelar, manipulation av data eller obehörig åtkomst till information.

Därför är det viktigt att se till att du använder TipRanks-plattformen på ett sätt som överensstämmer med deras riktlinjer om du oavsiktligt har utlöst dessa misstänkta aktivitetsflaggor. Genom att göra det kommer du att kunna fortsätta dra nytta av plattformens funktioner och resurser.

av