Philips släpper anställda för HealthTechXL-programmet för att behålla teknisk talang

Philips implementerar sitt Sociala Plan genom att frigöra anställda som påverkas av omorganisation för att delta i HealthTechXL-programmet. Initiativet syftar till att behålla teknisk talang för regionen Brainport Eindhoven samtidigt som innovation inom medicinfältet stimuleras. Programmet, ett samarbete mellan Philips, HighTechXL, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), DeepTechXL och Invest-NL, fokuserar på att bygga upp start-ups inom hälso- och medtech-sektorn.

HealthTechXL-programmet ger möjlighet för anställda som påverkas av omorganisation att ta nästa steg i sin karriär, exempelvis genom att bli medgrundare av start-ups. Genom att befria dessa anställda från arbete och låta dem delta i programmet stödjer Philips inte bara deras karriärutveckling utan bidrar också till att behålla teknisk talang i regionen.

Programmet startade officiellt i september med 50 deltagare. Under tre års tid kommer upp till 15 start-ups att få finansiering, vilket leder till fler företag som bidrar till bättre och mer ekonomiskt tillgänglig vård. Framgång inom programmet kan leda till investeringsmöjligheter från BOM, DeepTechXL och Invest-NL.

Venture building är en strukturerad metod som kombinerar banbrytande teknik med entreprenörskap för att möta globala samhällsutmaningar. HighTechXL, en ledande deep-tech venture builder, har under de senaste tio åren utvecklat en framgångsrik track record inom detta område. Involveringen av HighTechXL i HealthTechXL-programmet förväntas generera lovande start-ups som har större chanser till framgång jämfört med oberoende projekt.

DeepTechXL kommer att erbjuda vägledning och finansiering i tidiga faser för att stödja utvecklingen av nya hälsoteknikföretag som uppstår genom programmet. Målet med programmet är att utnyttja det outnyttjade potentialen av innovationer och teknisk talang för att uppnå bättre, mer tillgänglig vård till mer överkomliga priser.

HealthTechXL-programmet adresserar behovet av ett specifikt venture-building-program i regionen Brainport Eindhoven, en knutpunkt för medicinsk teknologi. Det intresse som visas av blivande entreprenörer visar tydligt efterfrågan på detta program. Invest-NL:s Deep Tech Fund kommer att bidra med tålmodigt kapital för att stödja dessa projekt, vilka ofta kräver långsiktiga investeringar och är riskfyllda jämfört med vad vanliga investerare normalt sett söker.

Källor:
– [Källa till artikel](källa-url)
– [Källa till artikel](källa-url)

By