Kategorier
AI News xTR

Utmaningar och möjligheter med att hantera tillgångar på blockkedjan

När finansvärlden fortsätter att omfamna kryptovalutor och blockkedjeteknik står tillgångsförvaltare inför unika utmaningar när de placerar institutiella medel på offentliga blockkedjor. Sammansmältningen av traditionell finans (TradFi) och kryptovalutaförvaltning blir allt tydligare, med framväxten av bitcoin-börshandlade fonder (ETF:er) och det ökande intresset för tokenisering av finansiella tillgångar.

Decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) har varit i framkant av denna sammansmältning, eftersom de har hanterat stora tillgångsfonder på kedjan under en tid nu. DAO:er, som styrs genom kod istället för juridiska avtal, har klarat av extrem volatilitet och frånvaron av riskfria tillgångar genom att förlita sig på stablecoins som är knutna till dollarn.

Volatiliteten på kryptomarknaden är en stor oro, med många DAO:er som upplever betydande nedgångar i sina portföljer under svaga marknadsperioder. Denna brist på stabilitet gör det utmanande för tillgångsförvaltare att hitta pålitliga säkerheter för sina medel. Men DAO:er har utforskat alternativa lösningar, som tokeniserade statsobligationer, för att minska riskerna och skapa efterfrågan på verkliga tillgångar på kedjan.

Likviditet är en annan utmaning för tillgångsförvaltare som verkar på blockkedjan. Även om tokens handlas dygnet runt finns fortfarande en brist på meningsfull likviditet för många av dem, vilket kan resultera i potentiell prisförändring vid stora affärer. Denna begränsning hindrar också diversifieringen av DAO:ers tillgångar, där många håller majoriteten av sina tillgångar i sin egen token. För att övervinna detta håller deriveringsprotokoll och användningen av inhemsk valuta som säkerhet på att utvecklas som on-chain-lösningar.

Transparens, ofta sett som en fördel med portföljer på kedjan, medför sina egna utmaningar. Ökad synlighet kan leda till informationsläckage, front running och högre transaktionskostnader. Dessutom kan styrningsproblem uppstå när stora tokeninnehavare säljer sina andelar och därmed eventuellt signalerar bristande förtroende för projektet.

Trots dessa utmaningar utvecklar ekosystemet för DAO-tjänsteleverantörer aktivt nya ramverk och lösningar för att möta kraven för att hantera tillgångar på blockkedjan. Dessa lösningar gynnar inte bara DAO:er utan fungerar också som erfarenhetsbank för traditionella institutionella investerare som vill intåga i kryptorummet.

Sammansmältningen av krypto- och TradFi-tillgångsförvaltning innebär både utmaningar och möjligheter för tillgångsförvaltare. Genom att ta itu med frågor om volatilitet, likviditet, diversifiering, transparens och styrning kan branschen bana väg för en mer robust och säker finansiell ekosystem på blockkedjan.

Vanliga frågor om utmaningar inom tillgångsförvaltning i blockkedjeeran

1. Vilka utmaningar står tillgångsförvaltare inför vid placering av instititutionellt kapital på offentliga blockkedjor?
Tillgångsförvaltare står inför utmaningar som volatilitet på kryptomarknaden, brist på meningsfull likviditet för tokens, transparensproblem och osäkerheter gällande styrning.

2. Hur har decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) bidragit till sammansmältningen av traditionell finans och kryptovalutaförvaltning?
DAO:er har varit i frontlinjen för hantering av stora tillgångsfonder på kedjan. De styrs av kod istället för juridiska avtal och har förlitat sig på stablecoins för att minska volatiliteten.

3. Hur minskar DAO:er riskerna i samband med nedgångar på marknaden?
DAO:er har utforskat alternativa lösningar, som tokeniserade statsobligationer, för att minska riskerna och skapa efterfrågan på verkliga tillgångar på kedjan.

4. Varför utgör likviditet en utmaning för tillgångsförvaltare som verkar på blockkedjan?
Även om tokens handlas dygnet runt finns fortfarande en brist på meningsfull likviditet för många tokens, vilket kan resultera i potentiell prisförändring vid stora affärer. Detta begränsar möjligheten att diversifiera DAO:ers tillgångar.

5. Vilka föreslagna lösningar finns för att övervinna likviditetsbegränsningar på blockkedjan?
Deriveringsprotokoll och användningen av inhemsk valuta som säkerhet utvecklas som on-chain-lösningar för att hantera likviditetsbegränsningar.

6. Vilka utmaningar medför transparens för portföljer på kedjan?
Ökad synlighet kan leda till informationsläckage, front running och högre transaktionskostnader. Det kan även orsaka styrningsproblem när stora tokeninnehavare säljer sina andelar.

7. Hur adresserar ekosystemet för DAO-tjänsteleverantörer utmaningar inom tillgångsförvaltning på blockkedjan?
DAO-tjänsteleverantörer utvecklar aktivt nya ramverk och lösningar för att adressera utmaningar som volatilitet, likviditet, diversifiering, transparens och styrning.

8. Vilka möjligheter för tillgångsförvaltare innebär sammansmältningen av krypto- och TradFi-tillgångsförvaltning?
Genom att ta itu med de utmaningar som nämnts ovan kan branschen bana väg för ett mer robust och säkert finansiellt ekosystem på blockkedjan, vilket gynnar både DAO:er och traditionella institutionella investerare.

Definitioner:
– TradFi: Förkortning för traditionell finans, som syftar på traditionella finansiella system och institutioner.
– DAO: Decentraliserade autonoma organisationer, som styrs genom kod och verkar på blockkedjan.
– Stablecoins: Kryptovalutor som är knutna till en stabil tillgång, oftast amerikanska dollar, för att minimera volatiliteten.

Föreslagna relaterade länkar:
– CoinDesk
– Cointelegraph
– Forbes Cryptocurrency & Blockchain-sektion
– Decrypt