Kategorier
NASDAQ News NYSE

Wallace Weitzs Q4-portfölj visar strategiska investeringsdrag

Den välrenommerade investeraren Wallace Weitz har nyligen delat med sig av uppdateringarna för sin portfölj för fjärde kvartalet 2023, vilket avslöjar ett strategiskt tillvägagångssätt för värdeinvesteringar. Som portföljförvaltare för Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund och Weitz Partners Value Fund sedan 1983 har Weitz utvecklat en filosofi som kombinerar Benjamin Grahams känslighet för priset med fokus på kvalitativa faktorer som påverkar ett företags långsiktiga framgång.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) är en märkbar tillskott till Weitzs portfölj för fjärde kvartalet. Denna nya investering, som innefattar 230 000 aktier, representerar 1,55% av portföljen och har ett totalt värde på 29,21 miljoner dollar. Weitzs beslut att placera Global Payments Inc som en viktig aktör i sin portfölj tyder på hans förtroende för företagets potential till tillväxt och framgång.

Ett annat betydande tillskott till Weitzs portfölj är Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). Med inkluderingen av 1 406 500 aktier utgör denna investering 1,39% av portföljen, med ett värde på 26,22 miljoner dollar. Weitzs strategiska drag att inkludera Liberty Global Ltd indikerar hans tro på företagets möjligheter och överensstämmer med hans övergripande investeringsstrategi.

Utöver de nya innehaven ökade Weitz också sina positioner i flera befintliga aktier. Särskilt Veralto Corp (NYSE:VLTO) såg en betydande ökning med 249 446 aktier, vilket totalt blir 358 699 aktier. Detta representerar en ökning på 228,32% i antalet aktier, vilket visar Weitzs förtroende för företagets framtida prestation.

Å andra sidan avyttrade Weitz helt sin innehav i Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK), genom att sälja alla 1 436 500 aktier. Detta beslut tyder på en förändring i Weitzs investeringsstrategi, då han fokuserar på andra möjligheter med större potential.

Weitz gjorde också minskningar i sina positioner i 22 aktier, inklusive betydande förändringar i Gartner Inc (NYSE:IT) och Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Weitz minskade sin andel i Gartner Inc med 56 550 aktier, en minskning med 40,38%, medan Alphabet Inc såg en minskning på 122 250 aktier, en minskning med 12,43%. Dessa justeringar i Weitzs portfölj återspeglar hans kontinuerliga utvärdering av investeringar och hans proaktiva tillvägagångssätt för riskhantering.

Sammanfattningsvis belyser Wallace Weitzs senaste portföljuppdateringar hans strategiska investeringsdrag och hans engagemang för att hitta värde på marknaden. Genom att placera Global Payments Inc som en huvudaktör och göra beräknade justeringar i sina innehav visar Weitz sin förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden samtidigt som han fokuserar på långsiktig framgång.

+ Här är några vanliga frågor och svar om Wallace Weitz och hans portfölj:

Q: Vem är Wallace Weitz?
A: Wallace Weitz är en välrenommerad investerare och portföljförvaltare för Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund och Weitz Partners Value Fund sedan 1983. Han följer en värdeinvesteringsfilosofi som kombinerar priskänslighet med kvalitativa faktorer.

Q: Vad är betydelsen av Global Payments Inc i Weitzs portfölj?
A: Global Payments Inc är en märkbar tillskott till Weitzs portfölj för fjärde kvartalet. Han äger 230 000 aktier i företaget, vilket motsvarar 1,55% av portföljen. Detta tyder på Weitzs förtroende för företagets potential till tillväxt och framgång.

Q: Vad är betydelsen av Liberty Global Ltd i Weitzs portfölj?
A: Liberty Global Ltd är ytterligare en betydande tillskott till Weitzs portfölj. Han inkluderade 1 406 500 aktier i företaget, vilket utgör 1,39% av portföljen. Detta indikerar hans tro på företagets möjligheter och är i linje med hans övergripande investeringsstrategi.

Q: Vad är anledningen till Weitzs ökning av innehavet i Veralto Corp?
A: Weitz har ökat sin position i Veralto Corp med 249 446 aktier, vilket totalt blir 358 699 aktier. Detta beslut speglar hans förtroende för företagets framtida prestation.

Q: Varför avyttrade Weitz sitt innehav i Liberty Global Ltd?
A: Weitz avyttrade helt sitt innehav i Liberty Global Ltd genom att sälja alla 1 436 500 aktier. Detta tyder på en förändring i hans investeringsstrategi då han fokuserar på andra möjligheter med större potential.

Q: Vilka aktier minskade Weitz sina positioner i?
A: Weitz minskade sina positioner i 22 aktier, inklusive betydande förändringar i Gartner Inc och Alphabet Inc. Han minskade sin andel i Gartner Inc med 56 550 aktier (en minskning med 40,38%) och i Alphabet Inc med 122 250 aktier (en minskning med 12,43%).

Definitioner:
– Portföljförvaltare: En yrkesperson ansvarig för att förvalta en investeringsportfölj åt klienter eller fonder.
– Värdeinvesteringar: En strategi som fokuserar på att investera i undervärderade aktier eller tillgångar med förväntningen att deras värde så småningom kommer att öka.
– Priskänslighet: En metod som beaktar effekten av prisförändringar på efterfrågan och konsumentbeteendet.
– Kvalitativa faktorer: Icke-kvantifierbara aspekter som påverkar ett företags prestation, såsom rykte, varumärkesvärde eller kundnöjdhet.
– Antal aktier: Det totala antalet aktier i en viss aktie som ägs av en investerare eller enhet.
– Likvidera: Att sälja av eller omvandla tillgångar till kontanter, vilket innebär att man avslutar en position.

Föreslagen relaterad länk: Wallace Weitzs officiella webbplats