Категорії
NASDAQ News NYSE

Портфель Воллеса Вайтса для 4-го квартала показує стратегічні інвестиційні рухи

Відомий інвестор Воллес Вайтс недавно поділився оновленнями свого портфеля для четвертого кварталу 2023 року, розкриваючи стратегічний підхід до ціннісного інвестування. В якості керуючого портфелем Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund та Weitz Partners Value Fund з 1983 року, Вайтс розробив філософію, яка поєднує чутливість до цін Бенджаміна Грема з фокусом на якісних факторах, що впливають на довгостроковий успіх компанії.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) виходить на перший план серед важливих додатків до портфеля Вайтса для четвертого кварталу. Утримуючи 230 000 акцій, ці інвестиції представляють 1,55% портфеля, з загальною вартістю 29,21 мільйона доларів. Рішення Вайтса розмістити Global Payments Inc як ключового гравця в своєму портфелі свідчить про його віру в потенціал компанії щодо зростання та успіху.

Ще одним важливим додатком до портфеля Вайтса є Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). З включенням 1 406 500 акцій ця інвестиція становить 1,39% портфеля, оцінюється в $ 26,22 мільйона. Стратегічний крок Вайтса у включенні Liberty Global Ltd свідчить про його віру в перспективи компанії і узгоджується з його загальною інвестиційною стратегією.

Поміж нових утримань, Вайтс також збільшив позиції в кількох вже існуючих акціях. Зокрема, Veralto Corp (NYSE:VLTO) побачив значне збільшення на 249 446 акцій, що підвищило загальну кількість до 358 699. Це представляє собою зростання кількості акцій на 228,32%, що свідчить про впевненість Вайтса в майбутній продуктивності компанії.

З іншого боку, Вайтс повністю вийшов з утримання в Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK), ліквідовуючи всі 1 436 500 акцій. Це рішення свідчить про зміну інвестиційної стратегії Вайтса, коли він зосереджується на інших можливостях з більшим потенціалом.

Вайтс також зменшив позиції в 22 акціях, зокрема примітні зміни в Gartner Inc (NYSE:IT) та Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Вайтс зменшив свою частку в Gartner Inc на 56 550 акцій, що становить зниження на 40,38%, тоді як Alphabet Inc зазнав зниження на 122 250 акцій, або 12,43%. Ці коригування у портфелі Вайтса відображають його постійну оцінку інвестицій та активний підхід до управління ризиками.

Загалом, оновлення найновіших портфелів Воллеса Вайтса підкреслюють його стратегічні інвестиційні рухи та його зобов’язання знаходити цінність на ринку. Розташовуючи Global Payments Inc як ключового гравця і роблячи обдумані коригування в своїх позиціях, Вайтс демонструє свою здатність пристосовуватися до змін ринкових умов, зберігаючи фокус на довгостроковому успіху.

FAQ-розділ:

П: Хто такий Воллес Вайтс?
В: Воллес Вайтс – відомий інвестор та керуючий портфелем Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund та Weitz Partners Value Fund з 1983 року. Він слідує філософії ціннісного інвестування, яка поєднує чутливість до цін з якісними факторами.

П: Яка значимість Global Payments Inc у портфелі Вайтса?
В: Global Payments Inc – це важливе доповнення до портфеля Вайтса для четвертого кварталу. Він утримує 230 000 акцій компанії, що становить 1,55% портфеля. Це свідчить про віру Вайтса в потенціал компанії щодо зростання та успіху.

П: Яка значимість Liberty Global Ltd у портфелі Вайтса?
В: Liberty Global Ltd є ще одним важливим доповненням до портфеля Вайтса. Він включив 1 406 500 акцій компанії, що становить 1,39% портфеля. Це свідчить про його віру в перспективи компанії і узгоджується з його загальною інвестиційною стратегією.

П: Яка причина збільшення позицій Вайтса в Veralto Corp?
В: Вайтс збільшив свою позицію в Veralto Corp на 249 446 акцій, що підвищило загальну кількість до 358 699 акцій. Це рішення свідчить про його віру в майбутню продуктивність компанії.

П: Чому Вайтс ліквідував своє утримання в Liberty Global Ltd?
В: Вайтс повністю вийшов з утримання в Liberty Global Ltd, ліквідувавши всі 1 436 500 акцій. Це свідчить про зміну його інвестиційної стратегії, коли він зосереджується на інших можливостях з більшим потенціалом.

П: В яких акціях Вайтс зменшив свої позиції?
В: Вайтс скоротив позиції в 22 акціях, зокрема помітні зміни в Gartner Inc і Alphabet Inc. Він зменшив свою частку в Gartner Inc на 56 550 акцій (зниження на 40,38%), а в Alphabet Inc – на 122 250 акцій (зниження на 12,43%).

Означення:
– Керуючий портфелем: професіонал, відповідальний за управління інвестиційним портфелем від імені клієнтів або фондів.
– Ціннісне інвестування: стратегія, що акцентується на інвестуванні в недооцінені акції або активи з очікуванням зростання їх вартості.
– Чутливість до цін: підхід, який враховує вплив зміни цін на попит та споживачів.
– Якісні фактори: необчислювані аспекти, які впливають на продуктивність компанії, такі як репутація, вартість бренду чи задоволеність клієнтів.
– Кількість акцій: загальна кількість акцій певної компанії, яку утримує інвестор або суб’єкт.
– Ліквідувати: продати або конвертувати активи в готівку, закривши позицію.

Пропоноване пов’язане посилання: Офіційний веб-сайт Воллеса Вайтса